Om oss

"En kirke der kraften i evangeliet om Jesus pulserer, der mennesker blir grunnfestet i Guds rettferdighet og av glede sprer de gode nyhetene om Jesus til andre mennesker."

1.

Nådefokusert

Uansett bakgrunn, status eller identitet var vi alle fortapt uten Jesus, og vi har ved hans nåde blitt frelst ved Jesu rensende blod, som forvandler og forener individer. Dette fundamentet ligger til grunn i alle menighetens roller og relasjoner.

2.

Trosstyrkende

Enten du er ny på veien eller har levd en stund med Gud, vil du oppleve å få næring og inspirasjon som styrker troslivet i hverdagen. Troen er gitt av Gud og spirer ved bønn, fellesskap og relasjon til Gud

3.

Visjonær

I en levende menighet finnes det ikke stillstand. I de initiativ, arbeid og tjenester der vi opplever at Gud har gitt Sin tiltale, er vi radikalt trygge på at Han står bak Sitt Ord. Vi er våkne i vår respons til, og forvaltning av det Gud legger foran oss.

4.

Omsorgsfull

Mennesker blir møtt med kjærlighet og omsorg, uavhengig av status i livet. Sammen med omsorg og forståelse tror vi på Guds forvandling i krevende situasjoner gjennom forbønn og undervisning. Vårt fokus er rettet mot evangeliet, og den forvandlende kraft evangeliet har i menneskers indre liv.

Lederteamet

Pastorer

og ledere

Pastorpar

Ole André og Nicole Hagen

Ole André og Nicole Hagen

Steven Stordal

Medpastor

Steven Stordal

Tove Othilie Severinsen

Medpastor

Tove Othilie Severinsen

Erling Nilsen

Administrator

Erling Nilsen

Lederteamet

Pastorpar

Ole André og Nicole Hagen

Medpastor

Steven Stordal

Medpastor

Tove Othilie Severinsen

Daglig leder

Erling Nilsen

Styret

Christine Stordal, Karin Kasbo Freberg, Monica Persson, Knut Hagen og styreleder Erling Georg Nilsen sitter i styret i Elihukirken.