Direkte TV fra elihu.no

Siste direktesending fra Elihumenigheten ligger her. Følg linken nederst for å se opptak fra Elihu.
Neste sending er søndag 19. mai kl 11:30. Da er det Trond Eriksen og venner fra Evangeliesenteret som deler.

Flere møteopptak fra Elihumenigheten ligger på Livestream: https://livestream.com/elihutv

Vestfold for Kristus