Pastor & lederskap

Elihumenigheten ble grunnlagt og stiftet i 1990 av Jan og Torhild Hagen.

Olgar og Tone Haugen overtok som hovedpastorpar i april 2016.

Tove Othilie Severinsen er ansatt som medpastor.

Steven Stordal er ansatt som medpastor og medieansvarlig.

Jens Hole er ansatt som ungdomsleder.

Erling Nilsen er ansatt som administrator og har ansvaret for det praktiske rundt driften av menigheten og lokalene.