Direkte TV fra elihu.no

Her ligger siste sending fra Elihumenigheten. Pastor Olgar hadde med seg Eva Angell-Petersen og Jan Roger Bodin i studio.

Flere møteopptak fra Elihumenigheten ligger på Livestream: https://livestream.com/elihutv