Direkte TV fra elihu.no

Siste direktesending fra Elihumenigheten ligger her. Følg linken nederst for å se opptak fra Elihu.
Neste sending er søndag 7. april kl 11:30. Da er det Viggo Wilhelmsen som preker.

Flere møteopptak fra Elihumenigheten ligger på Livestream: https://livestream.com/elihutv

Vestfold for Kristus