Gi en gave

Tusen takk til deg som vil være med å støtte menighetens arbeid.

SKATTEFRADRAG FOR GAVER GITT TIL ELIHUMENIGHETEN
Gaver gitt til Elihumenigheten, som utgjør kr. 500 eller mer i løpet av et kalenderår, kan gi skattefradrag. I 2019 er maksimumsbeløpet for beregning av fradrag kr. 50 000,- for hver giver i husstanden. Dersom du ønsker skattefradrag, krever likningsmyndighetene at vi innrapporterer gavebeløpet sammen med ditt personnummer.

Ønsker du å gi en gave?
Benytt kontonummer 3000.14.82242 eller Vipps 88816

Du kan også gi din gave med kort (med mulighet for skattefradrag) via disse linkene:

TIENDE
GAVE
GI DET VIDERE
MISJON
TV-ARBEID

Ønsker du å bli fast giver?
De som vil støtte menighetens arbeid fast kan benytte vårt kontonummer, men ønskes det skattefradrag må KID eller avtalegiro benyttes.

For registrering med AvtaleGiro fyll ut skjema her på nett.

Skjemaet kan også lastes ned via linken nederst, eller det kan fås i vår resepsjon eller tilsendt pr post hvis du ikke får skrevet ut. Ta kontakt.