Forbønn

Har du noe du vil at menigheten skal være med og be for?

Bruk kontaktinfo som du finner i menyen på toppen av siden, og ring oss eller send en e-post, så vil menigheten stå sammen med deg i bønn!

«Herrens Ånd er over meg,
for Herren Gud har salvet meg.
Han har sendt meg til å forkynne
et gledesbudskap for de arme,
for å lege dem som har et knust hjerte,
rope ut frihet for fanger
og frigjøring for dem som er i lenker.»

«..og gi de sørgende i Sion
hodepynt istedenfor aske,
gledesolje for sørgedrakt
og lovsang istedenfor motløshet.»

(Jesaja 61:1,3)

BETJENING GJENNOM SAMTALE OG FORBØNN.

Tjenestens formål er:

At mennesker skal oppleve frihet og
harmoni i sine liv, til ånd, sjel og kropp.

At mennesker skal bli gjenopprettet
og utrustet til tjeneste for Jesus.

Kontakt menigheten for å avtale samtale, på telefon 33329503 / tove@elihu.no

«Er ikke dette den fasten Jeg har innsatt:
Å løse ugudelighetens bånd,
å sette fri fra åkets tvang,
å la den undertrykte slippe fri,
så dere bryter hvert et åk?»
(Jesaja 58:6)