Kategorier
Inspirasjon lysglimt

Guds rikes naturlover – Del 5: Så og høste!

Av Olgar Haugen, medpastor i Elihumenigheten.

Så og høste!

Guds rike kan sammenlignes med såkornet som blir kastet ut på jorden. Bonden går og legger seg etterpå og sover godt. Hvorfor det? Han vet at kornet og jorden gjør jobben utmerket godt selv. Det er ikke så mye han får gjort med det. Det er utenfor hans evne å gjøre noe med om kornet vil spire eller ikke, selv med dagens vitenskap og mange behjelpelige metoder for å fremskynde vekst og resultat. Hvis ikke Gud hadde lagt spirekraften ned i frøet, kunne vi ingenting gjort med det! (Markus 4,28 – av seg selv = automatisk (av gresk ‘avtomate’) bærer nemlig jorden grøde. Derav har vi vårt ord automatikk)

Guds rike som blir sådd i form av såkorn, dvs. Guds ord som går ut, har i seg selv spirekraft. Så da er spørsmålet om vi har sådd? Dersom vi har sådd, vil jorden automatisk bære en høst.

Hvilke ord har du uttalt over deg selv og dine nærmeste? Våre ord er såkorn nemlig.

Paulus sa det slik: Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.

Jeg liker det der litt… God jord, så, vanne, vente……Gud sørger for varme, lys og vekst……og innhøstingen kan være travel, ja, men alltid spennende, artig og tilfredsstillende…

Spørsmålet blir da hva du har sådd i åkeren din? Hvilke ord har du uttalt over deg selv og dine nærmeste? Våre ord er såkorn nemlig. Taler vi i enighet med Guds vilje som han har vist oss i sitt ord? Eller taler vi ut i fra frykt? Eller mismot? Egoisme?

Ordspråkene 18:

20  Magen nyter godt av det munnen bærer fram, leppene bærer frukt som metter.
21 Tungen har makt over død og liv, de som gjerne bruker den, får smake frukten.

Kategorier
Inspirasjon lysglimt

Guds rikes naturlover – Del 4

Av Olgar Haugen, medpastor i Elihumenigheten

Mitt rike er ikke av denne verden, sa Jesus. (Joh.18,36) Og Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan si: Se her eller se der er det! For se Guds rike er inneni dere. (Luk.17,21) Der hvor Gud bor, der er Guds rike tilstede. Bor Gud i deg gjennom troen på Jesus Kristus? Ja, da finnes Guds rike i deg i dag. Begynn å takk han for det og ta tid til å preges av hans rikes karakter og natur, den er i deg som tror, for han bor i deg!
Se for deg en tørr svamp. Slik fungerer Guds rike. Er ditt liv som en tørr svamp? (Jeg er lærer og vet hvor tørr en svamp kan bli i et klasserom.) Så fort den kommer i kontakt med fuktighet, vil den suge vannet til seg og begynne å fylles. Den suger til seg så lenge det er plass i den til mer. Til slutt vil den være helt full og ved det minste trykk på den, vil det tyte vann ut.
Slik fyller Gud oss opp med «levende vann» og lar det livet han har lagt ned i oss renne fram i fra vårt indre der hvor Guds rike er. Det er ikke noe vi behøver å anstrenge oss for å få til. Det bare er der. Og jo mer vi lar det renne fram gjennom å takke Gud for det og nyte av det i hverdagen og på gudstjenster og samlinger, jo mer blir også hans rike synlig for andre.
Jesus ligner Guds rike med en liten surdeig som snart gjennomsyrer hele deigen når den kommer i kontakt med mer deig. Slik er det med Guds rike, oss og andre mennesker. Guds rikes natur er slik. Det smitter over til omgivelsene. Du blir glad og sprer glede. Du får trøst og kan trøste andre. Du blir helbredet og kan la Guds kraft røre ved og lege andre. Du får Guds fred i hjertet og den merker andre på deg; «Det du har vil jeg også ha!»
Ja, Jesus kan og vil gi deg det! Vil du ha det?

Kategorier
Inspirasjon lysglimt

Guds rikes naturlover – Del 3

Av Olgar Haugen, medpastor i Elihumenigheten.

GUDS RIKES NATURLOVER (DEL 3)

Det neste jeg ble minnet om, var at Guds rike ikke består i ord, men i kraft. (1.Kor.4,20) Guds rike er et overnaturlig rike. Det er helt naturlig å se Guds rike manifestere seg i kraft og se mennesker møte Gud på overnaturlig vis. Tegn, under og mirakler er helt naturlig der hvor Guds rike blir synliggjort! Det skjedde hele tiden der hvor Jesus var. Det skjer overalt der hvor Gud får slippe til. Kjære du, Gud virker gjennom dine bønner og din tro på ham. Jeg ber om at du i disse dagene skal høre Guds stemme i ditt indre, at du skal kjenne hans nærvær, at du skal oppleve at hans kraft virker på dine vegne……i Jesu navn!

Der hvor Guds kjærlighets temperatur stiger, kan ingenting hindre mennesker i å ta i mot Guds kraft til frelse, helse, frihet, et nytt liv…!

Hjemme på gården er det vår. Det spruter av livskraft overalt. I flere uker var det lite å se, men under overflaten pågikk det masse! Du kan jo forsøke å springe rundt og forsøke stoppe våren……funker?……not! Der hvor Guds kjærlighets temperatur stiger, kan ingenting hindre mennesker i å ta i mot Guds kraft til frelse, helse, frihet, et nytt liv…!

På en gudstjeneste nylig traff jeg på ei jente som var alvorlig syk og satt i rullestol, for en tid tilbake. Jeg kunne huske at vi ba for henne på et møte vi hadde. Nå sto hun der, solbrun og strålende…… Jeg sier bare ikke mer……

Vil du høre mer…? Lytt til Claus og Knut under de siste talene på sida vår.

Fader vår, du som er himmelen. La ditt navn holdes hellig! La ditt rike komme……!

Kategorier
Inspirasjon lysglimt

Guds rikes naturlover – Del 2

Av Olgar Haugen, medpastor i Elihumenigheten

Jesus var veldig opptatt av å fortelle mennesker om Guds rike og hvordan dette riket fungerer. Ofte brukte han lignelser og bilder i fra hverdagen for å tydeliggjøre det han ville ha fram.

En morgen begynte Gud å snakke om sitt rike og jeg må få dele noe av det med deg. Det første som kom til meg, var at vi ofte snakker om at vi bygger vårt samfunn på et sett med verdier. I år feirer vi 200 års jubileum for vår Grunnlov. Den bygger på normer og verdier som vi holder som viktige for oss. Det er jo bra, dersom normene og verdiene er gode. Men kan vi vite at disse alltid er gode for oss?

Gud snakka videre om at hans rike ikke bygger på verdier og normer! Hans rike bygger på hvem han selv er, hans karakter, hans vesen og natur. Normer og verdier kan vi mennesker gjerne diskutere og endre på, men Gud kan ingen endre på, ingen. Derfor er hans rike et evig rike, et rike uten ende. Wow! Dette riket får jeg lov til å tilhøre!

Hvordan kan jeg så bli kjent med dette Gudsriket? Jo, ved å bli kjent med han som riket bygger på. Da må jeg bli kjent med Jesus, hans ord og bruke tid sammen med han.

Hans verdier og normer blir derfor evig gyldige. De kan ikke diskuteres bort eller endres over tid. Men vi kan lære de bedre å kjenne. Det er vårt privilegium som hans barn å få mulighet til å se, leve i og kjenne hans rike. Hvordan kan jeg så bli kjent med dette Gudsriket? Jo, ved å bli kjent med han som riket bygger på. Da må jeg bli kjent med Jesus, hans ord og bruke tid sammen med han. Den som hører og gjør etter det jeg sier, han er lik en mann som bygger sitt hus på fjell, sa Jesus en gang (Luk. 6,46-49). Det blir trygt. Det blir godt. Det tåler stormene når de kommer.

FORTSATT GOD PÅSKE!

Kategorier
Inspirasjon lysglimt

Guds rikes naturlover – Del 1

Skrevet av Olgar Haugen, medpastor i Elihumenigheten.

Det finnes en del lovmessigheter som vi som mennesker må forholde oss til. Et eksempel er tyngdekraften. Et annet er døgnets rytme. Vi kan ikke endre på det. Det bare fungerer slik… Prøver du å fly fra et hustak, møter du snart en «hard virkelighet», hvis du da ikke har innrettet deg med noe mykt å lande i på forhånd…

image-small-16

På samme måte finnes det i vårt samfunn lover som landets innbyggere må forholde seg til, enten man er enig i dem, eller ikke. Når du blir født, blir du registrert i manntall og får visse rettigheter som borger i staten Norge. Når du fyller 15 år, blir du strafferettslig tilregnelig, og må ta konsekvenser for eventuelle lovbrudd selv. Når du blir 18, er du myndig og kan gifte deg uten å spørre kongen om lov, osv…

Gud har i sitt rike også visse «lover» som fungerer uavhengig om vi er enige. I Sin store visdom, kjærlighet og kraft, og av Sitt fantastiske vesen, gjenspeiler Hans rike hvem Han er og Hans gode vilje.

Guds rike er helt igjennom styrt av to overordna elementer, nemlig nåde og sannhet. Da Jesus kom, var Han et fullkomment uttrykk for dette.

Å forstå hvordan Guds rike fungerer, kan hjelpe oss til å forstå våre egne liv, og hva vi kan forvente oss. Alt etter de valg vi tar, kan vi forvente at våre liv får en innretning, og det kan bli mer forutsigbart å leve.

Guds rike er helt igjennom styrt av to overordna elementer, nemlig nåde og sannhet. Da Jesus kom, var Han et fullkomment uttrykk for dette. Vi så Hans herlighet, den herlighet som den en enbåren sønn har fra Sin Far, full av nåde og sannhet, sier Johannes i evangeliet sitt (1:14). Alt Gud gjør er i samsvar med disse egenskapene. Det betyr at det finnes en «absolutt sannhet», som ikke mennesker har definert, men Gud Selv. (Neppe politisk korrekt i dag!) For det andre handler Gud ut fra Sin nåde, i alle ting. Den kan være tung å svelge for en del som tenker på mange negative ting som skjer. Men hør her, Gud står ikke bak alt som skjer… Han har for eksempel gitt råderett over jorden til menneskene, som igjen må forholde seg til de «naturlover» som fungerer på ulike områder. Men dette må vi komme mer tilbake til igjen… Inntil videre – vær velsignet! Vi høres!